Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

(S)-3'-(OH)-desazadesferrithiocin-polyether, magnesium salt

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : (S)-3'-(OH)-desazadesferrithiocin-polyether, magnesium salt
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca : EuropeUSA
  • Orphan designation withdrawn  - Europe

  • Lista chorób
   • Beta-thalassemia
   • Alpha-thalassemia
   • Sickle cell anemia
   • African iron overload
   • X-linked sideroblastic anemia
   • Rare hereditary hemochromatosis
   • Congenital dyserythropoietic anemia
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Beta-thalassemia
   • Alpha-thalassemia
   • Sickle cell anemia
   • Hemochromatosis type 4
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia