Orphanet: [Nle4, D Phe7] alpha melanocyte stimulating hormone
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

[Nle4, D-Phe7]-alpha-melanocyte stimulating hormone

   SCENESSE   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : afamelanotide
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : N -acetyl- L -serinyl- L -tyrosyl- L -seryl-(2 S )-2-aminohexanoyl- L -glutamyl- L -histidyl- D -phenylalanyl- L -arginyl- L -tryptophanylglycyl- L -lysyl- L -prolyl- L-valinamide
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : EuropeUSA

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia