Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Setmelanotide

   Imcivree   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : setmelanotide
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : N 2 -acetyl- L -arginyl- L -cysteinyl- D -alanyl- L -histidyl- D -phenylalanyl- L -arginyl- L -tryptophyl- L -cysteinamide, cyclic (2-8)-disulfide
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca :
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Obesity due to pro-opiomelanocortin deficiency
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Obesity due to leptin receptor gene deficiency
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Obesity due to pro-opiomelanocortin deficiency
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia