Orphanet: Atezolizumab
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Atezolizumab

   Tecentriq   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : atezolizumab
  • Nazwa kodu : MPDL-3280A; RG-7446; RG7446-42; RO-5541267
  • Nazwa chemiczna lub opis : Humanized monoclonal antibody preventing the interaction of PD-L1 and PD-1
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca :

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia