Orphanet: Hydrocortisone
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Hydrocortisone

   ALKINDI   Alkindi Sprinkle   Efmody   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : hydrocortisone
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca :
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Primary adrenal insufficiency
  • Więcej informacji
  • Orphan designation withdrawn/expired  - Europe

  • Lista chorób
   • Congenital adrenal hyperplasia
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia