Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid (2-(2-4-(2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-e
thyl)-phenyl-2H-tetrazol-5-yl)-4,5-dimethoxy-phenyl)-amide

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
  • Nazwa kodu : HM30181A
  • Nazwa chemiczna lub opis : -
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca :

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia