Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

haematopoietic stem cells and blood progenitors umbilical cord-derived expanded with (1R, 4R)-N1-(2-benzyl-7-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-9H-pyrimido[4
,5-b]indol-4-yl)cyclohexane-1,4-diamine dihydrobromide dihydrate

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : haematopoietic stem cells and blood progenitors umbilical cord-derived expanded with (1R, 4R)-N1-(2-benzyl-7-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-9H-pyrimido[4
  ,5-b]indol-4-yl)cyclohexane-1,4-diamine dihydrobromide dihydrate
 • Typ produktu : Cell therapy product
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca :
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Rare disorder potentially indicated for hematopoietic stem cell transplant
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia