Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Troriluzole hydrochloride

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : BHV-4157
 • Nazwa chemiczna lub opis : 2-amino-N-[2-[methyl-[2-oxo-2-[[6-(trifluoromethoxy)-1,3-ben
  zothiazol-2-yl]amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]acetamide
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca :
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Autosomal dominant cerebellar ataxia
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia