Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

[6-Fluoro-1-(4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-5,5-dioxo-4,5-di hydro-1H-5Lambda6-thiochromeno[4,3-c]pyrazol-3-yl]-morpholin
-4-yl-methanone hemi-fumarate

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : -
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca :

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia