Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Tetrahydrobiopterin

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : Sapropterin
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : EuropeUSA
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Tetrahydrobiopterin-responsive hyperphenylalaninemia/phenylketonuria
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Phenylketonuria
   • GTP cyclohydrolase I deficiency
   • Dihydropteridine reductase deficiency
   • 6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase deficiency
   • Pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase deficiency
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia