x

Souhrnné zprávy Orphanet/Postupy

Souhrnné zprávy Orphanet

Zprávy Orphanet jsou série textů pokrývajících témata relevantní pro všechna vzácná onemocnění. Nové zprávy jsou pravidelně zveřejňovány online a některé z těchto textů jsou pravidelně aktualizovány.

Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

Zpráva o činnosti Orphanetu

Activity report
  • Zpráva o činnosti Orphanetu, 2021
  • Byla také vydána brožura představující aktivity a nejnovější vývoj v Orphanetu v angličtině