x

Souhrnné zprávy Orphanet/Postupy

Souhrnné zprávy Orphanet

Zprávy Orphanet jsou série textů pokrývajících témata relevantní pro všechna vzácná onemocnění. Nové zprávy jsou pravidelně zveřejňovány online a některé z těchto textů jsou pravidelně aktualizovány.

Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

Zpráva o činnosti Orphanetu

Activity report
  • 25 Years of Orphanet
  • To mark 25 years of Orphanet, a leaflet has been produced collating the input received from Orphanet members and the wider rare disease community concerning the impact of Orphanet on the rare disease ecosystem since its creation.