Orphanet: Proste wyszukiwanie
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BRIP1 - BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1

 • Synonim(y) : BACH1, BRCA1/BRCA2-associated helicase 1, FANCJ, OF
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q23.2
 • OMIM: 605882
 • HGNC: 20473
 • UniProtKB: Q9BX63
 • Genatlas: BRIP1
 • Ensembl: ENSG00000136492
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9BX63
 • LOVD: BRIP1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.