Orphanet: Blinatumomab
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Blinatumomab

   BLINCYTO   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : blinatumomab
  • Nazwa kodu : MT103 ; AMG103
  • Nazwa chemiczna lub opis : -
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca : EuropeUSA

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia