Orphanet: Bafetinib
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Bafetinib

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : Bafetinib
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : N-[3-([5,5'-Bipyrimidin]-2-ylamino)-4-methylphenyl]-4-[[(3S)-3-(d imethylamino)-1-pyrrolidinyl]methyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : EuropeUSA

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia