Orphanet: Synthetic double stranded siRNA oligonucleotide directed against p53 mRNA
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against p53 mRNA

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : EuropeUSA
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Complication after organ transplantation
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Complication after organ transplantation
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia