Orphanet: 3 (6 (1 (2,2 difluorobenzo [d] [1,3] dioxol 5 yl)cyclopropanecarboxamido) 3 methylpyridin 2 yl)benzoic acid
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

3-(6-(1-(2,2-difluorobenzo [d] [1,3] dioxol-5-yl)cyclopropanecarboxamido)-3- methylpyridin-2-yl)benzoic acid

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : 3-(6-(1-(2,2-difluorobenzo [d] [1,3] dioxol-5-yl)cyclopropanecarboxamido)-3- methylpyridin-2-yl)benzoic acid
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : EuropeUSA

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia