Orphanet: Isolated Klippel Feil syndrome
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Izolowany zespół Klippela i Feila

ORPHA:2345

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • Malformacja Klippela i Feila
  • Sekwencja Klippela i Feila
  • Wrodzone zrosty kręgów szyjnych
  • Wrodzony zrost w odcinku szyjnym
 • Rozpowszechnienie: 1-9 / 100 000
 • Dziedzictwo: Nie dotyczy or Autosomalny recesywny or Autosomalny dominujący 
 • Wiek początku: Okres niemowlęcy, Okres noworodkowy
 • ICD-10: Q76.1
 • OMIM: 118100  214300  613702
 • UMLS: C0022738
 • MeSH: -
 • GARD: 10280
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.