Orphanet: Murine monoclonal antibody against CD26
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Murine monoclonal antibody against CD26

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : begelomab
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : immunoglobulin G2b-kappa, anti-[ Homo sapiens DPP4(dipeptidyl-peptidase 4, dipeptidylpeptidase IV, adenosine deaminase complexing protein 2, ADCP2, TP103, T cell activation antigen CD26, CD26)], Mus musculus monoclonal antibody
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca : Europe

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia