Orphanet: 5 [1 (2,6 dichlorobenzyl)piperidin 4 ylmethoxy]quinazoline 2,4 diamine dihydrochloride
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

5-[1-(2,6-dichlorobenzyl)piperidin-4-ylmethoxy]quinazoline-2,4-di amine dihydrochloride

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca : EuropeUSA
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Proximal spinal muscular atrophy
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Proximal spinal muscular atrophy
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Proximal spinal muscular atrophy
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia