Orphanet: Glycogen storage disease due to lactate dehydrogenase M subunit deficiency
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru podjednostki M dehydrogenazy mleczanowej

ORPHA:284426

Classification level: Subtype of disorder
 • Synonim(y):
  • Glikogenoza typu 11
  • Glikogenoza z powodu niedoboru podjednostki M dehydrogenazy mleczanowej
  • GSD typu 11
  • Choroba spichrzania glikogenu typu 11
  • Niedobór dehydrogenazy mleczanowej A
  • Niedobór podjednostki LDH-M
  • GSD z powodu niedoboru podjednostki M dehydrogenazy mleczanowej
 • Rozpowszechnienie: Unknown
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: Dzieciństwo
 • ICD-10: E74.0
 • OMIM: 612933
 • UMLS: C2931743
 • MeSH: -
 • GARD: 3160
 • MedDRA: -
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.