Orphanet: Pegylated recombinant factor VIII
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Pegylated recombinant factor VIII

   ADYNOVI   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : rurioctocog alfa pegol
  • Nazwa kodu : BAX 855
  • Nazwa chemiczna lub opis : pegylated recombinant DNA derived human blood coagulation factor VIII, produced in Chinese hamster ovary (CHO cells), glycoform alfa
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca :

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia