Orphanet: Cyanide induced parkinsonism dystonia
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Orphanet doesn't provide personalised answers. To get in touch with the Orphanet team, please contact

Information provided in your contribution (including your email address) will be stocked in .CSV files that will be sent as an email to Orphanet's teams. These emails might be conserved in the teams' mailboxes, in our backoffice servers but will not be registered in our databases (for more information see our section General Data Protection Regulation and data privacy (GDPR) and Confidentiality).

Captcha image

Parkinsonizm indukowany cyjankiem

Definicja choroby

*Parkinsonizm indukowany cyjankiem jest rzadkim zespołem parkinsonizmu, który rozwija się wskutek intoksykacji u osób, które przeżyły ostry epizod zatrucia cyjankiem lub były przewlekle eksponowane na małe dawki cyjanku. Pojawia się kilka tygodni po ostrej ekspozycji pod postacią postępujących klinicznych objawów typowych dla parkinsonizmu, takich jak spowolnienie ruchów, sztywność, dystonia, osłabiona mimika twarzy, spowolnienie mowy, niestabilność postawy i upadki do tyłu, ale bez spoczynkowego lub posturalnego drżenia. Na obrazach MRI mózgu widoczne są obustronne zmiany w gałkach bladych, skorupie tylnej, istocie czarnej, jądrach podwzgórza, korze skroniowej i potylicznej oraz móżdżku.

ORPHA:306692

Classification level: Zaburzenie
  • Synonim(y): -
  • Rozpowszechnienie: -
  • Dziedzictwo: -
  • Wiek początku: -
  • ICD-10: G21.2
  • OMIM: -
  • UMLS: -
  • MeSH: -
  • GARD: -
  • MedDRA: -
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.