Orphanet: Young adult onset distal hereditary motor neuropathy
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Dystalna dziedziczna neuropatia ruchowa o początku u młodych dorosłych

ORPHA:314485

 • Synonim(y):
  • Autosomalny recesywny dystalny rdzeniowy zanik mięśni typu 5
  • dHMN o początku u młodych dorosłych
  • dSMA5
 • Rozpowszechnienie: <1 / 1 000 000
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: Dorosły
 • ICD-10: G12.2
 • OMIM: 614881
 • UMLS: -
 • MeSH: -
 • GARD: -
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dodatkowy informacja

Dalsze informacje na temat tej choroby

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.