Orphanet: Maytansinoid conjugated human monoclonal antibody against mesothelin
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Maytansinoid-conjugated human monoclonal antibody against mesothelin

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : anetumab ravtansine
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : immunoglobulin G1-lambda2, anti-[ Homo sapiens MSLN (mesothelin, pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, megakaryocyte potentiating factor, MPF, CAK1)], Homo sapiens monoclonal antibody conjugated to maytansinoid DM4
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca : Europe

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia