Orphanet: 2S,4R ketoconazole
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

2S,4R ketoconazole

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : levoketoconazole
  • Nazwa kodu : COR-003
  • Nazwa chemiczna lub opis : 1-{4-[4-({(2 S ,4 R )-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(1 H -imidazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl}methoxy)phenyl]piperazin -1-yl}ethan-1-one
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : Europe

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia