Orphanet: Congenital factor XIII deficiency
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Wrodzony Niedobór czynnika XIII

ORPHA:331

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • Niedobór czynnika stabilizującego włóknik
 • Rozpowszechnienie: <1 / 1 000 000
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny or Nie dotyczy 
 • Wiek początku: W każdym wieku
 • ICD-10: D68.2
 • OMIM: 613225  613235
 • UMLS: C0015530
 • MeSH: -
 • GARD: 10766
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.