Orphanet: Antihemophilic factor / Von Willebrand factor complex (human)
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Antihemophilic factor / Von Willebrand factor complex (human)

HUMATE -P   ALPHANATE   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : USA
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Hemophilia
   • Von Willebrand disease
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia