Orphanet: Glycogen storage disease due to glycogen branching enzyme deficiency
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem enzymu rozgałęziającego

ORPHA:367

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • Choroba Andersen
  • Choroba spichrzania glikogenu typu 4
  • Glikogenoza spowodowana niedoborem enzymu rozgałęziającego
  • Amylopektynoza
  • GSD spowodowana niedoborem enzymu rozgałęziającego
  • GSD typu 4
  • Glikogenoza typu 4
 • Rozpowszechnienie: Unknown
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: W każdym wieku
 • ICD-10: E74.0
 • OMIM: 232500  263570
 • UMLS: C0017923  C1563715
 • MeSH: -
 • GARD: 2520
 • MedDRA: 10053249

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.