Orphanet: Autologous dendritic cells pulsed with tumour antigen derived synthetic peptides (MAGE 1, HER 2, AIM 2, TRP 2, gp 100, and interleukin 13 receptor alpha)
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Autologous dendritic cells pulsed with tumour antigen-derived synthetic peptides (MAGE-1, HER-2, AIM-2, TRP-2, gp-100, and interleukin-13 receptor alpha)

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
  • Nazwa kodu : ICT-107
  • Nazwa chemiczna lub opis : -
  • Typ produktu : Cell therapy product
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca : Europe

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia