Orphanet: N ({Carbamoylmethyl [3 (2 oxo pyrrolidin 1 yl) propyl] carbamoyl} methyl) 2 [2 (2 fluoro phenyl) ethylamino] N isobutyl acetamide
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

N-({Carbamoylmethyl-[3-(2-oxo-pyrrolidin-1-yl)-propyl]-carbamoyl} -methyl)-2-[2-(2-fluoro-phenyl)-ethylamino]-N-isobutyl-acetamide

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : -
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : Europe

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia