Orphanet: Humanised monoclonal antibody against CD38
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Humanised monoclonal antibody against CD38

   SARCLISA   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : isatuximab
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : immunoglobulin G1-kappa, anti-[ Homo sapiens CD38 (ADP-ribosyl cyclase 1, cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10)], chimeric monoclonal antibody
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca : EuropeUSA

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia