Orphanet: Oligopeptide containing 6 amino acids (H Phe Ser Arg Tyr Ala Arg OH)
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Oligopeptide containing 6 amino acids (H-Phe-Ser-Arg-Tyr-Ala-Arg-OH)

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
  • Nazwa kodu : GM604
  • Nazwa chemiczna lub opis : -
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : EuropeUSA

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia