Orphanet: Recombinant monoclonal antibody to human serum amyloid P component
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Recombinant monoclonal antibody to human serum amyloid P component

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : dezamizumab
  • Nazwa kodu : GSK2398852
  • Nazwa chemiczna lub opis : immunoglobulin G1-kappa, anti-[ Homo sapiens APCS (amyloid P component serum, serum amyloid P component, SAP, pentraxin-2, PTX2)], humanized monoclonal antibody
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Biotechnology
  • Desygnacja sieroca : Europe

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia