Orphanet: Doxorubicin hydrochloride (pegylated liposomal)
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Doxorubicin hydrochloride (pegylated liposomal)

CAELYX   DOXORUBICINE TEVA   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : Doxorubicin hydrochloride
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca : Australia
  • Orphan designation  - Australia

  • Lista chorób
   • Malignant germ cell tumor of ovary
   • Malignant sex cord stromal tumor of ovary
   • Hereditary breast and ovarian cancer syndrome
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia