Orphanet: 3 Pentylbenzeneacetic acid sodium salt
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

3-Pentylbenzeneacetic acid sodium salt

   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : 3-Pentylbenzeneacetic acid sodium salt
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : Europe

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia