Orphanet: Bilayer engineered collagen hydrogel based skin graft composed of autologous keratinocytes and fibroblasts
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Bilayer engineered collagen hydrogel-based skin graft composed of autologous keratinocytes and fibroblasts

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : Bilayer engineered collagen hydrogel-based skin graft composed of autologous keratinocytes and fibroblasts
 • Typ produktu : -
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : Europe
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Partial deep dermal and full thickness burns
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia