Orphanet: Allogeneic peripheral blood mononuclear cells incubated ex vivo with 16, 16 dimethyl prostaglandin E2 and dexamethasone
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Allogeneic peripheral blood mononuclear cells incubated ex-vivo with 16, 16-dimethyl prostaglandin E2 and dexamethasone

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : ProTmune
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Cell therapy product
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : Europe
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Hematopoietic stem cell transplantation
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia