Orphanet: Odiparcil
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Odiparcil

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : odiparcil
 • Nazwa kodu : IVA336
 • Nazwa chemiczna lub opis : 4-methyl-7-(5-thio-beta-D-xylopyranosyloxy)-2 H-chromen-2-one
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca : Europe
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Mucopolysaccharidosis type 6
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia