Orphanet: Dasatinib
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Dasatinib

SPRYCEL   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : Dasatinib
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca : EuropeUSASwitzerland
  • Orphan designation withdrawn  - Europe

  • Lista chorób
   • Acute lymphoblastic leukemia
  • Więcej informacji
  • Orphan designation withdrawn  - Europe

  • Lista chorób
   • Chronic myeloid leukemia
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - Switzerland

  • Lista chorób
   • Chronic myeloid leukemia
   • Acute lymphoblastic leukemia
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia