Orphanet: Glycogen storage disease due to phosphoglycerate kinase 1 deficiency
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem kinazy fosfoglicerynianowej

ORPHA:713

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • Glikogenoza spowodowana niedoborem kinazy fosfoglicerynianowej 1
  • GSD spowodowana niedoborem kinazy fosfoglicerynianowej 1
 • Rozpowszechnienie: <1 / 1 000 000
 • Dziedzictwo: Recesywny sprzężony z chromosomem X 
 • Wiek początku: Dzieciństwo, Wiek młodzieńczy, Dorosły
 • ICD-10: E74.0
 • OMIM: 300653
 • UMLS: C0684324  C1970848
 • MeSH: -
 • GARD: 7389
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.