Orphanet: Becatecarin
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Becatecarin

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : BMS-181176 ; BMY-27557-14
 • Nazwa chemiczna lub opis : 5H-indolo(2,3-a)pyrrolo(3,4-c)carbazole-5,7(6H)-dione, 1,11-dichloro-6-(2-(diethylamino)ethyl)-12,13-dihydro-12-(4-O-met hyl-beta-D-glucopyranosyl)-
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : Europe
  • Orphan designation withdrawn  - Europe

  • Lista chorób
   • Rare tumor of gallbladder and extrahepatic biliary tract
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia