Orphanet: 4 amino (6R,S) 5,6,7,8 tetrahydro L biopterin dihydrochloride
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

4-amino-(6R,S)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : 4-amino-(6R,S)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
 • Typ produktu : -
 • Typ produkcji : -
 • Desygnacja sieroca : Europe
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • Moderate and severe traumatic brain injury
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia