Orphanet: Adult onset Still disease
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba Stilla z początkiem w wieku dorosłym

ORPHA:829

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • AOSD
  • Zespół Wisslera i Fanconiego
 • Rozpowszechnienie: 1-9 / 100 000
 • Dziedzictwo: Nie dotyczy 
 • Wiek początku: Dorosły, Wiek podeszły
 • ICD-10: M06.1
 • OMIM: -
 • UMLS: C0043195  C0085253
 • MeSH: D014924  D016706
 • GARD: 436
 • MedDRA: 10058493  10064056

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.