Orphanet: ANNOUNCE: Ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que se compara doxorubicina y olaratumab con doxorubicina y placebo, en pacientes con sarcoma de tejidos blandos en estadio avanzado o metastásico
x

Wyszukaj badanie kliniczne

* (*) pole obowiązkowe

ANNOUNCE: Ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que se compara doxorubicina y olaratumab con doxorubicina y placebo, en pacientes con sarcoma de tejidos blandos en estadio avanzado o metastásico

ANNOUNCE: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial of Doxorubicin plus Olaratumab versus Doxorubicin plus Placebo in Patients with Advanced or Metastatic Soft Tissue Sarcoma - ES

  • Typ badania klinicznego : Drug clinical trial
  • Projekt z otwartą rekrutacją : No
  • Status : Badanie kliniczne w toku
  • Organy finansujące :
  • Obszar geograficzny : Global
  • Sponsor : Lilly s.a
    • Faza : III
Ostatnia aktualizacja : October 2019

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.