Orphanet: Essai clinique de phase III comparant la thérapie de conditionnement à base de Tréosulfan avec un conditionnement à intensité réduite CIR à base de Busulfan, préalablement à la transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques, chez les patients atteints de LAM ou du syndrome myélodysplasique SMD, considérés comme inéligibles aux régimes de conditionnement standard
x

Wyszukaj badanie kliniczne

* (*) pole obowiązkowe

Essai clinique de phase III comparant la thérapie de conditionnement à base de Tréosulfan avec un conditionnement à intensité réduite (CIR) à base de Busulfan, préalablement à la transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques, chez les patients atteints de LAM ou du syndrome myélodysplasique (SMD), considérés comme inéligibles aux régimes de conditionnement standard

Clinical Phase III Trial to Compare Treosulfan-based Conditioning Therapy With Busulfan-based Reduced-intensity Conditioning (RIC) Prior to Allogeneic Haematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients With AML or MDS Considered Ineligible to Standard Conditioning Regimens - FR

  • Typ badania klinicznego : Drug clinical trial
  • Projekt z otwartą rekrutacją : No
  • Status : Badanie kliniczne w toku
  • Organy finansujące :
  • Obszar geograficzny : European
  • Sponsor : Medac gmbh
    • Faza : III
Ostatnia aktualizacja : Marzec 2017

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.