Orphanet: Badania kliniczne
x

Wyszukaj badanie kliniczne

* (*) pole obowiązkowe

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat badań klinicznych dotyczących choroby rzadkiej lub grupy chorób rzadkich. Badania kliniczne obejmują badania interwencyjne mające na celu ocenę leku (lub kombinacji leków lub produktu biologicznego) pod kątem leczenia (lub zapobiegania) choroby rzadkiej lub grupy chorób rzadkich. Rejestracji podlegają badania kliniczne jednoośrodkowe oraz krajowe lub międzynarodowe wieloośrodkowe. W Orphanecie rejestrowane są badania kliniczne aktualnie trwające, z aktywną rekrutacją lub zakończone (widoczne są tylko te badania, które zakończyły się w ciągu ostatnich 5 lat).

Wpisz nazwę wybranej choroby lub Nazwa/symbol genu aby uzyskać dostęp do informacji.

Wyniki można sortować zarówno według regionu geograficznego (kraju, regionu i miasta, w porządku alfabetycznym), lub według specyfiki (od badań klinicznych dotyczących wybranej choroby do tych skupionych wokół grupy chorób, do której należy szukana choroba).

Za pośrednictwem Orphadata, po podpisaniu umowy dotyczącej transferu danych / umowy dotyczącej świadczenia usług, możesz uzyskać dostęp do powiązanych zbiorów danych Orphanet w zagregowanym formacie.

Ostrzeżenie

Zbieranie danych odbywa się krajach należących do konsorcjum Orphanetu, a proces jest w toku. Zasoby związane z badaniami (projekty badawcze, badania kliniczne, rejestry pacjentów, biobanki i bazy danych mutacji) są rejestrowane w Orphanecie jeżeli zostały ufundowane przez członka agencji Międzynarodowego Konsorcjum ds. Badań nad Chorobami Rzadkimi (IRDiRC, lista członków jest dostępna tutaj), a są zlokalizowane w kraju, w którym nie działa zespół Orphanetu.

Informacje zawarte w Orphanecie nie mogą zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej. Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.