x

Zoek een onderzoeksproject

*(*) verplicht veld

Help

Orphanet geeft informatie over lopende en nog niet gepubliceerde onderzoeksprojecten die zich expliciet richten op ťťn zeldzame ziekte of op een groep van zeldzame ziekten. Deze projecten moeten gefinancierd worden door een financieringsinstantie met een wetenschappelijke commissie die een competitieve selectie organiseert, of door reguliere nationale onderzoeksfinanciering. Onderzoeksprojecten uitgevoerd in ťťn centrum of in meerdere nationale en/of internationale centra (multicentrisch) worden geregistreerd.

Vul de ziektenaam, de gennaam of het gensymbool in om toegang te krijgen tot deze informatie.

De resultaten kunnen geografisch gerangschikt worden (per land, regio en stad, in alfabetische volgorde), of op specificiteit (van projecten die meer gericht zijn op ťťn bepaalde ziekte tot projecten die gespecialiseerd zijn in een groep van ziekten, waaronder de ziekte waar u naar zocht).

Gerelateerde gegevens van Orphanet zijn toegankelijk in een geaggregeerd formaat via Orphadata na ondertekening van een Data Transfer Akkoord/Dienstencontract.

Waarschuwing

Het verzamelen van gegevens vindt plaats in de landen van het Orphanet consortium en is momenteel aan de gang. Onderzoeksgerelateerde activiteiten (onderzoeksprojecten, klinische studies, patiŽntenregisters, biobanken en Variant databases) worden ook geregistreerd in de Orphanet database als ze worden gefinancierd door een organisatie die lid is van het International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC; ledenlijst hier beschikbaar) maar gevestigd is in een land waar geen nationaal Orphanet team is.

De database kan nog niet worden beschouwd als volledig. Als er geen onderzoek wordt weergegeven voor een ziekte, een groep ziekten of een gen, kan het zijn dat er geen lopende onderzoeksactiviteiten zijn, of dat we de informatie nog niet verzameld hebben. Het is echter ook mogelijk dat de onderzoeker heeft geweigerd vermeld te worden.

De informatie in Orphanet vervangt geenszins professioneel medisch advies. Orphanet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijk, onvolledig of verkeerd gebruik van informatie uit de Orphanet database.