Orphanet: Deutsche Zentrum für Infektionsforschung: Infektionen im immungeschwächten Wirt Untersuchung genetisch bedingter Infektionsanfälligkeit und Identifikation von diagnostischen Biomarkern, die es erlauben, das Infektionsrisiko abzuschätzen
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

Deutsche Zentrum für Infektionsforschung: Infektionen im immungeschwächten Wirt - Untersuchung genetisch bedingter Infektionsanfälligkeit und Identifikation von diagnostischen Biomarkern, die es erlauben, das Infektionsrisiko abzuschätzen

German Centre for Infection Research: Infections of the immunocompromised Host - Investigation of genetic susceptibility and identification of diagnostic biomarkers of infection control

  • Typ projeku badawczego :
   • Biomarker development
 • Strona internetowa
 • Ufundowane przez członka IRDiRC
  • Organy finansujące :
   • BMBF
 • Investigator of research project

 • Pr Thomas F. SCHULZ
 • Abteilung für Virologie
 • Zentrum Laboratoriumsmedizin
 • Medizinische Hochschule Hannover
 • Carl-Neuberg-Str. 1
 • 30625 HANNOVER
 • GERMANY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 49 (0)511 532 6736
 • Fax  : 49 (0)511 532 8736
 • Strona internetowa
 • Public funding body

 • BMBF
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung
 • Hannoversche Straße 28-30
 • 10115 BERLIN
 • GERMANY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 49 (0)1888 57 0
 • Fax  : 49 (0)1888 57 83601
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : May 2015

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.