Orphanet: Projekty badawcze
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

Genómica, estudios preclínicos y clínicos como herramientas para la medicina personalizada en distrofias de retina

Genomics, preclinical and clinical studies as tools for personalized medicine in retinal dystrophies

  • Typ projeku badawczego :
   • Gene search
   • Genotype-phenotype correlation
   • Mutations search
   • Natural history study
 • Strona internetowa
 • Ufundowane przez członka IRDiRC
  • Organy finansujące :
   • INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Pobierz więcej informacji o projekcie badawczym

Ostatnia aktualizacja : June 2018

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.