Orphanet: Depressive Symptome und Zusammenhang mit Krankheitsaktivit��t, Schmerzen und Behinderungen bei jugendlichen Patienten mit chronisch rheumatischen Erkrankungen
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

Depressive Symptome und Zusammenhang mit Krankheitsaktivität, Schmerzen und Behinderungen bei jugendlichen Patienten mit chronisch rheumatischen Erkrankungen

Depressive symptoms and association with disease activity, pain and disability in juvenile patients with chronic rheumatic diseases

  • Typ projeku badawczego :
   • Observational clinical study
 • Strona internetowa
  • Organy finansujące :
   • ASKLEPIOS KLINIK SANKT AUGUSTIN
 • Investigator of research project

 • Pr Gerd HORNEFF
 • Abteilung für Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin
 • Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin GmbH
 • Arnold-Janssen-Str. 29
 • 53757 SANKT AUGUSTIN
 • GERMANY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 49 (0)2241 249 201
 • Fax  : 49 (0)2241 249 203
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : Kwiecień 2019

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.